快捷搜索:  as  test

齐天乐(元夕)

齐天乐(元夕)原文
红喷鼻十里铜驼梦,如今旧游重省。节序漂荡,欢娱老大年夜,慵立灯光蟾影。悲伤对景。怕追念春风,雨晴难准。曲巷幽坊,管弦一片笑声近。飞棚浮动翠葆,看金钗半溜,春妒红粉。凤辇鳌山,云收雾敛,迤逦铜壶漏迥。霜风渐紧。展一幅青绡,净悬孤镜。带醉扶归,晓酲春梦稳。
齐天乐(元夕)拼音解读
hóng xiāng shí lǐ tóng tuó mèng ,rú jīn jiù yóu zhòng shěng 。jiē xù piāo líng ,huān yú lǎo dà ,yōng lì dēng guāng chán yǐng 。shāng xīn duì jǐng 。pà huí shǒu dōng fēng ,yǔ qíng nán zhǔn 。qǔ xiàng yōu fāng ,guǎn xián yī piàn xiào shēng jìn 。fēi péng fú dòng cuì bǎo ,kàn jīn chāi bàn liū ,chūn dù hóng fěn 。fèng niǎn áo shān ,yún shōu wù liǎn ,yǐ lǐ tóng hú lòu jiǒng 。shuāng fēng jiàn jǐn 。zhǎn yī fú qīng xiāo ,jìng xuán gū jìng 。dài zuì fú guī ,xiǎo chéng chūn mèng wěn 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: