快捷搜索:  as  test

台城路(抵吴,书寄旧友)

台城路(抵吴,书寄旧交)原文
分明柳上东风眼,曾看少年人老。雁拂沙黄,天垂海白,野艇谁家昏晓。惊心梦觉。谩慷慨悲歌,赋归不早。想得相如,此时终是倦游了。
经行岁度怨别,酒痕消未尽,空被花恼。茂苑重来,竹溪深隐,还胜漂荡若干。羁怀顿扫。尚识得妆楼,那回苏小。寄语盟鸥,问春何处好。
台城路(抵吴,书寄旧交)拼音解读
fèn míng liǔ shàng chūn fēng yǎn ,céng kàn shǎo nián rén lǎo 。yàn fú shā huáng ,tiān chuí hǎi bái ,yě tǐng shuí jiā hūn xiǎo 。jīng xīn mèng jiào 。màn kāng kǎi bēi gē ,fù guī bú zǎo 。xiǎng dé xiàng rú ,cǐ shí zhōng shì juàn yóu le 。
jīng háng suì dù yuàn bié ,jiǔ hén xiāo wèi jìn ,kōng bèi huā nǎo 。mào yuàn zhòng lái ,zhú xī shēn yǐn ,hái shèng piāo líng duō shǎo 。jī huái dùn sǎo 。shàng shí dé zhuāng lóu ,nà huí sū xiǎo 。jì yǔ méng ōu ,wèn chūn hé chù hǎo 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: